Opoczno

Wtorek/02.6.2020
|Erazma, Marianny, Marzeny
1.jpg
Ogłoszenie konkursu
17-07-2015
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

ZARZĄD POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

Ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

1. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno.

2. Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska objętego konkursem, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618), tj.:

1)  posiada wykształcenie wyższe,

2)  posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego,

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4)  nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania tego stanowiska;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, kopie tych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

5) zaświadczenie o niekaralności;

6) oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie lub przesłać listem poleconym na adres Starostwa, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz dopisek „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”.

5. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a pok. Nr 4, w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7:30 – 15:30; we wtorki w godz.: 8:30 – 17:30; w piątki w godz.: 7:30 – 14:30.

6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 26 sierpień 2015 r.

7. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub w inny skuteczny sposób.

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.