Opoczno

Wtorek/18.6.2024
|Elżbiety, Marka, Pauli
3.JPG
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
22-11-2018
 
 
 
 
Wyślij link mailem


 

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

Marcin Baranowski - Starosta
Maria Barbara Chomicz - Wicestarosta


Członkowie Zarządu

Michał Białek
Michał Konecki
Andrzej Urbańczyk
 

 
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą Starosta jako Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
  • przygotowanie projektów uchwał Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


 
 
 
 
Wyślij link mailem