Opoczno

Piątek/19.7.2024
|Alfreny, Rufina, Wincentego
1.jpg
Klauzula informacyjna RODO
25-05-2018
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) /dalej Rozporządzenie/ informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie. Siedzibą PZOoN jest Starostwo Powiatowe w Opocznie  ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /44/ 741-49-33; adres e-mail:
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), a także wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan pod numerem telefonu /44/ 741-49-33 albo u pracownika zajmującego się Pani/Pana sprawą.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

4.1.   podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

4.2.   podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

5.1.   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

5.2.   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

5.3.   prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

5.4.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5.5.   prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

5.6.   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.