Opoczno

Środa/08.7.2020
|Arnolda, Edgara, Elżbiety
1.jpg
Posiedzenie ZZK oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
14-03-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika
13 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zwołał starosta opoczyński Józef Róg. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: Marcin Baranowski, Grażyna Wielgus, podinsp. Wojciech Dworak, podinsp. Robert Wojciechowski, mł. bryg. Dariusz Rzepka, Krzysztof Wojewódzki oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Komendant KPP w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski, st. Bryg. Stanisław Sagalara, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie – Marianna Rożej, Włodzimierz Skorupski Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wiesława Kurowska PCPR w Opocznie, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie – Anna Kucharska, Jan Wieruszewski z PUP, przedstawiciel Szpitala Powiatowego, Ratownictwa Medycznego oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.
 
 
 
 
Podczas spotkania dokonano oceny realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018. Informacje z realizacji w 2016 roku tego programu w poszczególnych jednostkach przedstawili kolejno poszczególni szefowie służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Działania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże w roku 2016 obejmowały następujące zadania polegające miedzy innymi na: 
1. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie:
- Bieżąca współpraca z przedstawicielami jednostek oświatowych w zakresie organizacji przedsięwzięć zmierzających do zminimalizowania występowania wśród dzieci i młodzieży jakichkolwiek przejawów patologii (spotkania, prelekcje)
- Bieżąca współpraca ze Strażą Miejską w Opocznie polegająca na wspólnych patrolach oraz zabezpieczenia lokalnych imprez i uroczystości 
- Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzenie konkursów i pogadanek na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 
2. Komenda Powiatowa PSP:
- Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w 182 obiektach
- Organizacja ćwiczeń na wytypowanych obiektach i terenach dla jednostek ratowniczych Powiatu.
- Przeprowadzenie 4 akcji edukacyjno – prewencyjnych
- Zakup sprzętu oraz współpraca w ramach organizacji systemu łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- 81 placówek objętych kontrola w ramach stałego nadzoru epidemiologicznego
- Monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne
- Działanie w zakresie sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.
- Współpraca z Inspekcja Weterynaryjną
- Działania w zakresie Sekcji Higieny Pracy
- Działania Nadzoru Higieny Komunalnej
- Realizacja w szkołach programów edukacji zdrowotnej
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
- Wykonywanie zadań ustawowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego
- Badania monitoringowe różnych chorób zakaźnych zwierząt 
- Prowadzenie działań profilaktycznych w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków
- W zakresie zwalczania wirusa wścieklizny u lisów
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Prowadzenie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, socjalnych, ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw, zakładów opieki zdrowotnej itp.
 
 
 
 
Działania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, które w 2016 r. polegały na:
1. Powiatowy Urząd Pracy
- Pomoc osobom młodym w znalezieniu pracy
- Pomoc osobom bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem społecznym
- Przygotowanie młodych ludzi do wyboru właściwego kierunku kształcenia
- Poradnictwo indywidualne i grupowe
2. Szpital Powiatowy
- Promowanie zdrowego trybu życia
- Realizowanie na oddziałach szpitalnych programów prozdrowotnych
3. Ratownictwo Medyczne FALK
-  Organizacja szkoleń dla uczniów
- Opracowanie szybkiego procesu powiadamiania o zażyciu substancji psychoaktywnych
- Spotkania w przedszkolach 
4. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
- Pomoc udzielana placówkom oświatowym 
- Pogadanki na temat przemocy w rodzinie wobec dzieci, przemocy internetowej itp.
- Konkurs „Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego 2016”
5. Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie
- Realizacja programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinach
- Udzielana wsparcia osobom potrzebującym
- Prowadzenie doradztwa prawnego
- Współpraca z organizacjami w zakresie zapobiegania przestępczości
6. Zarząd Dróg Powiatowych
- Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
- Rozbudowa dróg, mostów oraz utrzymanie czystości przydrożnej
7. Szkoły Ponadgimnazjalne
- Udział w programach profilaktyczno- wychowawczych
- Cykliczne spotkania z przedstawicielami policji
- Współpraca z psychologiem, pedagogiem, policją w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz na temat profilaktyki przestępczości
- pedagogizacja rodziców w zakresie narkomani
- doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej 
 
Podsumowując, należy podkreślić, że zadania jakie przyjęto do realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018 w 2016 roku zostały w pełni zrealizowane.
 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.