Opoczno

Sobota/30.5.2020
|Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
2.jpg
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala w Opocznie
19-04-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
1. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno. 
2. Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska objętego konkursem, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638, poz. 1948 i poz. 2260), tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien złożyć:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania tego stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
5) pisemną koncepcję funkcjonowania SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8) oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Opocznie lub  przesłać listem poleconym na adres Starostwa Powiatowego, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, w terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godziny 14:30 (liczy się data wpływu do Starostwa). Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz dopisek „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”.
5. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego Opocznie, ul. Kwiatowa 1a pok. nr 123, w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7:30 - 15:30; we wtorki w godz.: 8:30 – 17:30; w piątki w godz.: 7:30 – 14:30.
6. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Mała Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Opocznie , ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno, termin 11 maja 2017 r. 
7. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub w inny skuteczny sposób.
 
 
 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.