Opoczno

Niedziela/12.7.2020
|Brunona, Jana, Wery
2.jpg
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
26-04-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i w 1983 roku wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków na świecie obchodzony jest 18 kwietnia.

W bieżącym roku Powiat Opoczyński już po raz czwarty zorganizował obchody tego święta. W przygotowania uroczystości, które odbyły się 21 kwietnia 2017 r. włączył się Miejski Dom Kultury w Opocznie.

Obchody MDOZ miały na celu popularyzowanie i zachęcanie do ochrony dziedzictwa Ziemi Opoczyńskiej. Ogromne znaczenie w odkrywaniu własnej tożsamości ma przybliżanie wiedzy
o wspólnej przeszłości, historii, tradycji, a także pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach. Znajomość lokalnego dziedzictwa kulturowego pozytywnie wpływa na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.

Gośćmi uroczystości byli KierownikNarodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi Paweł Filipowicz oraz Jolanta Welt- Jędrzejewska, która wygłosiła interesującą prelekcję pt. „Ocena wartości zabytku historycznego układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia Opoczna”.      

 Na uroczystość przybyli również: Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, Starosta Opoczyński Józef Róg, Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela,  Księża Proboszczowie
z powiatu opoczyńskiego, Przedstawiciele placówek kultury w powiecie, Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Opocznie z Panią Skarbnik  i  z Panią Sekretarz,  Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Laureaci dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, Społeczni Opiekunowie Zabytków, Dyrektorzy Jednostek Powiatowych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat, Dyrektorzy wraz z reprezentantami szkół z powiatu opoczyńskiego, Członkowie Literackiego Klubu „Nad Wąglanką”, Laureaci Konkursów organizowanych w 2017 r. z okazji obchodów MDOZ, Członkowie Jury Konkursów org. z ok. Obchodów MDOZ, przedstawiciele mediów

            W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Powiat Opoczyński przeprowadził pięć konkursów:

 • na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim,
 • filmowy pt. Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach”,
 • Jednego Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie”,
 • plastyczny pt. Pamiątki dziedzictwa”,
 • fotograficzny pt. „Co pozostało z tamtych lat”.

Celem konkursów była promocja lokalnego dziedzictwa, historii oraz kształtowanie właściwych postaw wobec regionalnego dziedzictwa kulturowego i propagowanie w społeczeństwie odpowiedzialności za dobra kultury.

            Konkurs Plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa” przeprowadzony w kategoriach szkół podstawowy 7 – 12 lat i szkół gimnazjalnych 13 – 15 lat, zgromadził 96 uczestników.

Prace wykonane techniką rysunkową i malarską oceniało Jury w składzie:

-       Elżbieta Róg

-       Halina Światek

-       Elżbieta Kossowska-Majkut

W kategorii wiekowej 7 -12 lat do oceny zakwalifikowano 62 prace. Nagrody otrzymali:

 • I nagroda – Julia Kuleta z Trojanowic za pracę Ruiny zamku w Drzewicy.
 • II nagroda – Katarzyna Kądziela z Opoczna za pracę Kościół świętej Marii Magdaleny w Opocznie.
 • II nagroda – Jakub Mnich z Dęby za pracę Zamek pełen tajemnic.
 • III nagroda – Aleksandra Opatowicz z Żarnowa za pracę Klasycystyczny pałac
  w Białaczowie.
 • wyróżnienie – Klaudia Trojanek z Antoninowa za pracę Kościół św. Marii Magdaleny w Opocznie.
 • wyróżnienie – Maria Witkowska z Żarnowa za pracę Zamek Królewski w Opocznie.
 • wyróżnienie – Paulina Białas z Wincentynowa za pracę Skansen „Niebowo”.

W tej kategorii Jury postanowiło przyznać dwie drugie nagrody.

           

W kategorii wiekowej 13 - 15 wpłynęło 33 prace. Nagrody otrzymali:

 • I nagrodę otrzymuje Róża Krajewska z Paradyża za pracę Kościół w Paradyżu
 • II nagrodę otrzymuje Daria Malarz z Błogiego Szlacheckiego za pracę Kościół w Żarnowie
 • III nagrodę otrzymuje Łukasz Dolot ze Straszowej Woli za pracę Zabytek w mojej miejscowości
 • wyróżnienie otrzymuje Natalia Gawryś z Sielca za pracę Pałac
 • wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Pękala z Sielca za pracę Zamek

 

            Konkurs Filmowy pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach” zachęcał do nakręcenia jednominutowego filmu reklamującego jeden z zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie powiatu opoczyńskiego. Wpłynęły cztery prace.

Jury w składzie: Jan Siempiński, Piotr Kłodawski postanowiło:

 • I nagrody nie przyznać
 • II nagroda: Janusz Aleksandrowicz za film Kościół św. Mikołaja w Żarnowie
 • III nagroda: nie przyznano
 • wyróżnienie: Katarzyna Baranowska-Giza za film „Rezerwat Białaczów – Piękno i tajemnice”
 • wyróżnienie: Joanna Gołąb za film „Gościnny, niegościnny – niszczejący pałac w Mroczkowie Gośc.”.     

 

            Konkurs fotograficzny „Co pozostało z tamtych lat...” zgromadził 53 uczestników w dwóch kategoriach

-       kategoria I – do 16 roku życia,

-       kategoria II – od 17 roku życia.

Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: Grzegorz Wijata, Elżbieta Róg.

            Nagrodzeni w pierwszej kategorii wiekowej:

-       I nagroda: Wiktoria Stępień za zdjęcie „Brzuśnia. Stary młyn – znak dawnej świetności”,

-       II nagroda: Julia Król za zdjęcie „Piękna przeszłość”

-       III nagroda: Filip Żak za zdjęcia „Kaplica na Panieńskiej Górze”

-       wyróżnienie: Wiktoria Białecka za zdjęcie „Zapomniane dziedzictwo”

-       wyróżnienie: Anita Kowalczyk za zdjęcie „Zamek w Drzewicy”.

W kategorii drugiej prace konkursowe nagrodzono w następujący sposób:

-       I nagroda: Aleksandra Abramczyk za zdjęcie „Ruiny zamku w Drzewicy”,

-       II nagroda: Aleksandra Wrona za zdjęcie „Kaplica Matki Boskiej
w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie”,

-       III nagroda: Monika Aleksandrowicz za zdjęcie „900-letni Kościół św. Mikołaja”.

 

            Konkurs Jednego Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie” oceniało Jury w składzie:

-     Bożena Świątek-Mazur,

-     Danuta Popińska,

-     Jolanta Studnicka.

            Zadaniem konkursowym było przesyłanie jednego wiersza, związanego tematycznie z historią naszego regionu, mógł on też przypominać dziedzictwo niematerialne, czy nawiązywać do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Utwór konkursowy musiał być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowany, nienagradzany w innych konkursach.

Po raz pierwsze w konkursie zastosowany został podział na grupy wiekowe:

-       do 15 roku życia,

-       od 16 roku życia.

Wpłynęły 22 wiersze w kat. do 15 roku życia i w kat. od 16 roku życia przekazano 8 prac.

            Laureatami konkursu zostali:

w kat. do 15 roku życia

-        II nagroda – Adrianna Zwierzchowska za wiersz pt. „Opoczyńska Kraina”

-        III nagroda – Piotr Franas za wiersz pt. „Ziemia Opoczyńska”

-        wyróżnienie – Martyna Guzińska za wiersz pt. „Miejscowość niewielka – pamięć zaś wielka ”,

kat. od 16 roku życia

-        II nagroda – Grażyna Zawadzka za wiersz pt. „Kurort”,

-        III nagroda – Mariusz Sadek za wiersz pt. „Za Polskę... Za Ojczyznę”,

-        III nagroda – Przemysław Ciszewski za wiersz pt. „Dwór w Skórkowicach”,

-        wyróżnienie – Irena Plucińska za wiersz pt. „Duch Zamku ”,

-        wyróżnienie – Katarzyna Baranowska-Giza za wiersz pt. „autograf czasu”.

 

            Konkurs na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim oceniało Jury w składzie: Aneta Małecka, Jolanta Bolek, Katarzyna Sałaj, Elżbieta Kossowska-Majkut.

W tym roku wpłynęła rekordowa ilość prac konkursowych, tj. 22 propozycje tras rowerowych.  Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

-     I miejsce – Joanna Gołąb za pracę „Śladami dworów do błogiego relaksu nad Zalewem Sulejowskim”

-     II miejsce – Bartosz Giza za pracę „Krajobraz ziemi opoczyńskiej z pasji do rowerowych podróży”

-     III miejsce – Miłosz Polak za pracę „Na spotkanie z historią„

 • oraz równorzędne

-       III miejsce – Dawid Barul za pracę „Trasa rowerowa po najciekawszych miejscach powiatu opoczyńskiego”.

            Po emocjach dostarczonych nagradzaniem laureatów konkursów, widzów zaproszono na program słowno – muzyczny pt. „Co niesie matka noc”. Program przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy pod okiem pedagogów: Grażyny Wójcik, Anny Niemczyk-Więckowskiej, Elżbiety Woźniak.

Był to fragment programu prezentowanego podczas 13. Przeglądy Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego, który odbywał się pod hasłem przewodnim „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”.

 

Wszystkim uczestnikom konkursów oraz członkom jury, którzy społecznie oceniali prace serdecznie dziękujemy.

            Serdeczne podziękowanie kierujemy również do Pana Pawła Filipowicza Kierownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi oraz Pani Jolanty Welt - Jędrzejewskiej za uświetnienie już po raz drugi uroczystości MDOZ interesującą prelekcją (w załączniku).

 

            Zapraszamy do udziału w konkursach przyszłorocznych V Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 


 

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.