Opoczno

Niedziela/12.7.2020
|Brunona, Jana, Wery
2.jpg
Podpisanie umów na dofinansowanie
23-05-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

W dniu 23 maja w Starostwie Powiatowym w Opocznie podpisano umowy dotyczące dofinansowania ze środków unijnych RPO Województwa Łódzkiego trzech projektów realizowanych w ramach infrastruktury dla usług społecznych. Powiat Opoczyński uzyskał dofinansowanie na przebudowę wraz z rozbudową istniejącego budynku w Żarnowie i zmianą sposobu użytkowania na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, na drugi projekt dotyczący przebudowy istniejącego budynku oświatowego w Mroczkowie Gościnnym na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz na  rozbudowę i przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

 

 

Na umowie podpisy złożyli: starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski, skarbnik Powiatu Anna Słoniewska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński i Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Przy podpisaniu umowy byli również obecni: przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus oraz Małgorzata Grzesińska dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie.

 

 

Złożone przez Powiat Opoczyński wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Otrzymały one ponad 75 punktów procentowych, a wniosek na przebudowę budynku w Żarnowie dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymał ponad 80 punktów procentowych.

 

W Mroczkowie Gościnnym planuje się przebudowę istniejącego budynku oświatowego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla niepełnoletnich osób z terenu powiatu opoczyńskiego potrzebujących opieki i wychowania w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. W nowoutworzonej placówce zostanie umieszczonych 14 dzieci. W chwili obecnej w powiecie nie ma tego typu placówki. Dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo– wychowawczych, które zlokalizowano na terenie innych powiatów. Dzieci z uwagi na dalekie odległości nie mają możliwości kontaktowania się z rodziną lub sporadycznie są urlopowane przez członków rodziny tylko na ferie lub wakacje.
Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w budynku zabytkowego dworu w Mroczkowie Gościnnym, po jego przebudowie i modernizacji. Projekt będzie realizowany w podziale na 4 zadania, w okresie od I kwartału 2017 do IV kwartału 2019 roku. Celem zapewnienia należytej opieki wychowankom placówki zatrudnionych zostanie 12 osób (9 pełnych etatów), które będą stanowić kadrę ośrodka. Opisywana nieruchomość zostanie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ wybudowany zostanie podjazd dla wózków oraz zainstalowany zostanie schodołaz do poruszania się wewnątrz. Realizacja niniejszej inwestycji wspomoże wychowanków w zakresie włączenia społecznego, integracji z rodzinami, dostępu do edukacji oraz należytego startu w dorosłe życie. Ponadto w późniejszej perspektywie wychowankowie będą mięli większe szanse na przejście z opieki świadczonej w środowisku lokalnym do powrotu do domu rodzinnego lub rodzin zastępczych, lub uzyskując pomoc w ramach lokalnej społeczności.
Całkowita wartość tego projektu wynosi 2 487 185,00 zł natomiast dofinansowanie to 1 868 035,81 zł, czyli ponad 75% wartości projektu.


Zakres projektu realizowanego w Żarnowie obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej także dla 14 dzieci. Ekspertyza budowlana jednoznacznie wskazuje, że budynek nie nadaje się do użytkowania. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły przebywać w bezpiecznym miejscu w swoim środowisku lokalnym, co pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami, kolegami, nauczycielami i szkołą. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy- planowo stworzonych zostanie 8 pełnych etatów. Kadra nowoutworzonej placówki w ramach projektu zostanie objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. W związku z powyższym projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki a przede wszystkim zostanie stworzony bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy.
Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 580 820,92 zł natomiast dofinansowanie 1 181 164,48 zł, co stanowi ponad 74% wartości całkowitej projektu.

 

Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości Drzewica. Budynek główny stanowi obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Przebudowany i rozbudowany dom,  będzie zapewniał właściwy zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni dom, mieszkanie 77 osobom w pokojach jednoosobowych i  dwuosobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych. Realizacja celu projektu poprzez utrzymanie istniejących miejsc w ramach domu dla przewlekle i somatycznie chorych, głównie dla osób starszych i doskonalenie zawodowe pracowników spowoduje ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie europejska karta praw i obowiązków osób starszych wymagających długoterminowej opieki i pomocy w zakresie zgodnym z prawem krajowym.
Całkowita wartość tego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, natomiast kwota dofinansowania to 8 670 051,47 zł, czyli ponad 75% całkowitej wartości projektu.

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.