Opoczno

Czwartek/04.6.2020
|Christy, Helgi, Karola
3.JPG
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
11-01-2018
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

10 stycznia br. starosta opoczyński Józef Róg będący jednocześnie Przewodniczącym PZZK zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli udział Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus – z-ca Przewodniczącego PZZK, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, Dyrektor SP ZOZ w Opocznie Piotr Misiak, Komendant KPP w Opocznie Konrad Kobierski, z-ca Komendanta KPP w Opocznie Wojciech Dworak, Komendant PSP w Opocznie Józef Pacan, Kierownik Ratownictwa Medycznego „Falck” Michał Winter, Powiatowy Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Maria Rożej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tadeusz Zdulski, Dyrektor PCPR w Opocznie Wiesława Kurowska,  z-ca Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Małgorzata Orłowska, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Opocznie -  Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Maria Sołtysiak, Wydziału Komunikacji i Transportu Jarek Bielecki, Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Małgorzata Grzesińska i Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Adam Miśkiewicz.

 

 

 

 

Tragiczne w skutkach zdarzenia, jakie miały miejsce w sierpniu ub. w powiecie chojnickim woj. pomorskim oraz w sierpniu i listopadzie w woj. Łódzkim ( silne wiatry, nawałnice, silne burze) pokazały jak ważną rolę odgrywa, w takich sytuacjach, system  zarządzania kryzysowego, wspólne działania administracji, służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu. Jak bardzo ważny jest  sprawny system obiegu informacji. Po tych wydarzeniach Prezes Rady Ministrów powołał Zespół Międzyresortowy, który oceniał te wspólne działania. Wnioski i rekomendacje z prac tego Zespołu należy omówić i wdrożyć w innych JST.

Podczas posiedzenia PZZK omówiono:

  1. Organizację systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w naszym powiecie.
  2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego wraz z jego załącznikami funkcjonalnymi, mapę zagrożeń w ujęciu zagrożeń i w ujęciu funkcjonalnym, obowiązujące procedury. W 2018 roku ww. Plan będzie aktualizowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb i zagrożeń.
  3. Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania informacji Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu opoczyńskiego. Jest to konieczne, by zapewnić sprawny, efektywny  obieg informacji w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.
  4. Zarządzanie kryzysowe w powiecie a interwencja kryzysowa. Interwencja kryzysowa  realizowana na poziomie gminnym przez Zespół Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Opocznie.
  5. Wnioski i rekomendacje Zespołu Międzyresortowego, który analizował i oceniał funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarzadzania kryzysowego w Polsce.  Sprawy, które dotyczą naszego powiatu zostały wyjaśnione i wdrożono procedury postępowania zgodne z rekomendacjami.

Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego, w tym przyjęte w nim potencjalne zagrożenia i procedury działania, zostanie ponownie przeanalizowany i zmieniony w I połowie 2018 roku. 

Komunikaty, ostrzeżenia o zagrożeniach są wysyłane, w formie wiadomości tekstowej, przez dyżurnego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do 44 osób z terenu powiatu. Ilość tych osób rozszerzono z 23 na 44 osoby. W Starostwie Powiatowym w Opocznie utworzone jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1999 roku, w którym dyżurni dyżurują całodobowo. Tel do PCZK: 695 310 800. Każde istotne zdarzenie mające znamiona klęski żywiołowej przyjmowane jest przez dyżurnego PCZK oraz raportowane w systemie CAR (Centralna Aplikacja Raportująca). Wdrażane procedury działania są na podstawie tego zgłoszenia.

Awarie energetyczne, ostrzeżenia, informacje kiedy awaria zostanie usunięta – jest dużym problem z sytuacji kryzysowej, szczególnie gdy jest ona znacznych rozmiarów. Wojewoda Łódzki organizuje wspólne spotkania swoich służb, powiatów i gmin z operatorami dostarczającymi energie elektryczną do mieszkańców. Takie spotkanie na naszym terenie z PGE odbędzie się w dniu 18 stycznia br. wyjaśnione zostaną wszystkie kwestie i ustalone formy współpracy w takich sytuacjach.

Żeby rozwiązać problem łączności pomiędzy administracją a służbami, inspekcjami, strażami w sytuacji kryzysowej, gdy sieci operatorów komórkowych i stacjonarnych są przeciążone i nie ma możliwości kontaktu – Powiat w 2017 r. zakupił cztery radiotelefony nasobne (ręczne, przenośne).

Od 1 stycznia br., po zmianie ustawy Prawo Wodne, Wojewoda ma zadania związane z wyposażeniem i utrzymaniem Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego. Poprzednio ten obowiązek miał Samorząd Województwa. Obecnie trwa proces przejmowania zasobów zgromadzonych przez samorząd województwa. Lokalizacja nie ulega zmianie i w naszym powiecie nadal ten Magazyn będzie w Białaczowie.  Trwa ustalanie kwestii zasad korzystania z tych zasobów, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Powiat  jak również każda z gmin naszego powiatu również prowadzi i utrzymuje swój magazyn.

Ustalono również, że jest potrzeba zorganizowania kolejnego posiedzenia, ale w poszerzonym składzie  o włodarzy gmin z naszego powiatu. Konieczne kwestie do omówienia to m. in. sprawy związane z interwencją kryzysową, problem z dostępnością do psychologów, terapeutów dla osób chcących popełnić samobójstwo, osób z problemami alkoholowymi, przemocą.

 

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.