Opoczno

Piątek/10.7.2020
|Filipa, Sylwany, Witalisa
2.jpg
Legitymacja osoby niepełnosprawnej i związane z tym uprawnienia
21-08-2018
 
 
 
 
Wyślij link mailem

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ – WAŻNE INFORMACJE

 

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

 

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r, rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

 

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

 

- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

 

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg. wzoru obowiązującego od 1 września tego roku:

 

- osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia

 

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP. PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).

 

 

Z dniem 1 września 2017 roku, wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 31  lipca 2017r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2017 r. poz.1541 ).

  • W konsekwencji powyższych zmian organem wydającym legitymację staje się powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do którego wnioskodawca złoży stosowny wniosek.

Właściwość miejscową powiatowego zespołu ustala się wg. reguł ogólnych tj. wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

  • Powiatowy zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień ( czyli takiego, od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania ). Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw prawnych do wystawiania legitymacji na podstawie orzeczeń organów rentowych (ZUS, KRUS, MON i MSWiA).
  • Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie nowe.
  • Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej i to rozwiązanie jest analogiczne do dotychczasowego.
  • Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji od dnia 1 września 2017 r, zobowiązana jest złożyć do powiatowego zespołu wniosek według wzoru, który również obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
  • Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada nadal ważną legitymację, to do czasu przekazania jej legitymacji według nowego wzoru, może posługiwać się tą legitymacją w celu dokumentowania swoich uprawnień.

 Natomiast jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada  ważnej legitymacji, to do czasu przekazania jej legitymacji według nowego wzoru, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem.

  • Wszystkie wystawione legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 r, zachowują ważność na czas w nich określony. Zatem jeżeli osoba niepełnosprawna występuje z wnioskiem o wydanie legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września br.  posiadając już legitymację wydaną do dnia 31 sierpnia br. to powiatowy zespół wystawia jej taką legitymację na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż  wszystkie legitymacje wystawione od dnia 1 sierpnia 2017 r, wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

a)      5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność ( dotyczy tylko dzieci do 16 go roku życia),

b)    10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia ( dotyczy osób dorosłych ).  

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia, legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Jednocześnie może zaistnieć sytuacja w której okres ważności wydanej legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, może być krótszy niż okres ważności orzeczenia.

Po upływie terminu ważności legitymacji, osoba zainteresowana składa ponowny wniosek o wydanie legitymacji, przedstawiając do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie, przy czym może to być to samo orzeczenie, które stanowiło podstawę do wydania legitymacji, która już utraciła ważność ( np. w przypadku orzeczeń wydanych bezterminowo osobom, które nie ukończyły 60 roku życia).

Należy również pamiętać, że legitymacje wystawiane są na podstawie danych wnioskodawcy zawartych w złożonym przez siebie wniosku o wydanie legitymacji, a nie danych zawartych w ostatnio wydanym prawomocnym orzeczeniu stanowiącym podstawę tego wniosku.

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.