Opoczno

Czwartek/27.2.2020
|Gagrieli, Liwii, Leonarda
2.jpg
Biuro Rady
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Wydziałem kieruje-mgr inż. Grażyna Wielgus - Sekretarz Powiatu
adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel. (44) 741 49 88
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01

e-mail:     tel. (44) 741 49 10

 


Biuro Rady zapewnia obsługę Rady Powiatu i Komisji Rady.

Do podstawowych  zadań Wydziału należy w szczególności
- obsługa  organizacyjno-techniczna sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji
- gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu
- przygotowywanie i gromadzenie materiałów na posiedzenia  Komisji
- przekazywanie Radnym materiałów będących przedmiotem obrad Sesji bądź posiedzenia komisji
- protokołowanie obrad Rady Powiatu i posiedzeń jej Komisji
- prowadzenie ewidencji:
     uchwał Rady Powiatu
     wniosków radnych Rady Powiatu
     wniosków  Komisji Rady Powiatu
-przekazywanie do realizacji odpisów / kserokopii / uchwał Rady Powiatu lub wyciągów przy szerszym zakresie uchwały, wniosków Komisji i radnych, zapytań i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem
- przekazywanie podjętych przez Radę Powiatu uchwał organom nadzoru tj. Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego

 
 
 
 
Wyślij link mailem