Opoczno

Niedziela/26.1.2020
|Lutosława, Normy, Pauliny
3.JPG
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
Przewodniczący PZOoN - mgr Elżbieta Wiktorowicz

adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
 
tel. (44) 741 49 91
Sekretariat (44) 741-49-00

fax. (44) 741-49-01

e-mail:

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie - "PZOoN" prowadzi sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności.
 

Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem orzeczeń o

zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o stopniu niepełnosprawności;

2)wydawanie, na podstawie złożonych wniosków, dla osób posiadających orzeczenie o

 inwalidztwie lub niezdolności do pracy orzeczeń dla celów korzystania z ulg i uprawnień;

 3) prowadzenie spraw związanych z wystawianiem legitymacji osobom

 niepełnosprawnym;

 4) powołanie przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o

 Niepełnosprawności w Opocznie członków Składu Orzekającego;

 5)obsługa administracyjna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o

 Niepełnosprawności w Opocznie;

 6)przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Zespołu i przekazywanie ich

 do organów nadrzędnych;

7)współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do

Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem